Vienkārši padomi kā vienmēr uzturēt kondicionēšanas un ventilācijas sistēmu izcilā darba kārtībā

2022.02.02

Vienkārši padomi kā vienmēr uzturēt kondicionēšanas un ventilācijas sistēmu izcilā darba kārtībā

Ventilācijas sistēmu un kondicionieru nepārtraukta darbība, lai arī šķiet pašsaprotama, tomēr ir tieši atkarīga no regulārām un savlaicīgi veiktām iekārtu apkopēm. Laikā neveiktas apkopes var veicināt neefektīvu sistēmu darbību un elektroenerģijas patēriņa pieaugumu pat divkārt. Padomus kā kondicionēšanas un ventilācijas sistēmas vienmēr uzturēt izcilā darba kārtībā sniedz Jānis Belovs, “Civinity Solutions” Aukstumiekārtu, ventilācijas un kondensēšanas iekārtu speciālists.

· Reizi ceturksnī jāveic kondicionēšanas un ventilācijas sistēmu apkope;

· Jāievēro pareiza aukstumiekārtu lietošana – nedrīkst vērt vaļā logus, kamēr strādā ventilācijas un kondicionēšanas sistēmas;

· Reizi pusgadā ir vai nu jāiztīra vai jānomaina kondicionieru filtri;

· Apkopes laikā jāpārbauda freona spiediens, lai sezonas laikā kondicionieris varētu pilnvērtīgi strādāt (dzesēt telpas);

· Jāpārliecinās, ka kondicioniera ārējais bloks ir tīrs (gadījumos, ja tas atrodas ārtelpās, ārējās vides ietekmē tas ātri vien var kļūt netīrs);

· Jāatceras, ka kondicionieru pamata funkcija nav telpu apsilde, līdz ar ko būtu jāpadomā par citiem telpu apsildes veidiem. Kondicionieris var palīdzēt uzturēt vienmērīgu temperatūru telpās, bet pie āra gaisa temperatūras, kas ir zem -5, tā darbība kļūst neefektīva;

· Lai gaisa apmaiņa telpās notiek pilnvērtīgi ir jāveic regulāra ventilācijas sistēmu apkope;

· Pie nepareizas ventilāciju sistēmas ekspluatācijas var veidoties pelējums, slikta gaisa apmaiņa, nepatīkams aromāts telpās, pazemināta darba spējas, veidojas nogurums;

· Lai novērstu ventilācijas sistēmu nepareizu ekspluatāciju, sistēmas apkopi jāveic tikai sertificētiem meistariem;

· Pie neregulāras ventilācijas sistēmu apkopes var palielināties elektrības patēriņš, kas nepieciešams, lai iekārtu darbinātu. Sistēma darbosies ar lielu slodzi, bet ar mazu efektivitāti;

· Ja savlaicīgi netiek veikta filtru nomaiņa vai apkope, ventilācijas sistēmai rodas papildu slodze, kas nozīmē, ka ar laiku var nākties ieguldīt papildus līdzekļus sistēmas remontdarbos.