Skaitītāju rādījumi, kas iepriekšējā mēnesī iesniegti pārvaldniekam, ir norādīti ikmēneša rēķinā par mājas apsaimniekošanu un citiem pakalpojumiem. Dzīvokļu īpašniekiem ir pienākums katru mēnesi iesniegt aktuālos skaitītāju rādījumus līdz katra mēneša 27. datumam (papīra formātā), līdz katra mēneša pēdējai dienai (pašapkalpošanās portālā).

Civinity Mājas Jūrmala klienti var nodot ūdens patēriņa skaitītāju rādījumus mājaslapā civinity.e-saimnieks.lv, kā arī papīra formātā, nogādājot īpaši šim mērķim izveidotā pastkastītē pie Civinity biroja Dubultu prospektā 3, Jūrmalā.

Skaitītāji ir dzīvokļu īpašnieku privātīpašums. Dzīvokļu īpašnieki ir atbildīgi par savlaicīgu to verifikāciju un iesniegto skaitītāju rādījumu datu precizitāti.

More questions like this