Risinājumi, par kuriem Jums nebūs jāuztraucas

PAKALPOJUMI
Klientu konsultēšana visos mājas ar mājas apsaimniekošanu saistītajos jautājumos

Mūsu komanda parūpēsies par visiem Jūsu mājas kvalitatīvas apsaimniekošanas jautājumiem. Raitu sadarbību nodrošinās personīgais mājas pārvaldnieks, kurš pieaicinot citus “Civinity” speciālistus, konsultē visos mājas apsaimniekošanas, grāmatvedības un juridiskajos jautājumos, sagatavo mājas finanšu plānu un darbības pārskatus.

Remonta un citu darbu ilgtermiņa un gada plāna sagatavošana

Pirms darbu veikšanas mājas pārvaldnieks kopā ar tehnisko uzraugu izveido īstermiņa un ilgtermiņa mājas uzturēšanas plānus, kas ļauj efektīvi plānot līdzekļus un saglabāt īpašuma vērtību.

Mājas tehniskās uzraudzības, remonta un citu darbu organizēšana un kontrole

Mājas pārvaldnieks parūpēsies par līgumu slēgšanu ar piegādātājiem, tostarp, tehniskās uzturēšanas uzņēmumiem, kā arī par izpildes kontroli. Mēs arī plānosim un organizēsim visu tehnisko uzturēšanu un nepieciešamos remonta vai atjaunošanas darbus.

Darba tāmju sagatavošana, klientu sapulču un balsošanas organizēšana

Mājas pārvaldnieks pastāvīgi reaģē uz situāciju mājā, kopā ar tehnisko uzraugu risina iespējamās problēmas un sagatavo priekšlikumus defektu vai kļūmju novēršanai un savlaicīgi organizē diskusijas un nepieciešamos klientu balsojumus.

Nepārtraukta mājas tehniskā stāvokļa uzraudzība

Mūsu tehniskie speciālisti periodiski pārbauda mājas tehnisko stāvokli, sagatavo, uzglabā un kārto mājas uzraudzības dokumentus.

Obligāto darbu plānošana un tehniskās īstenošanas uzraudzība

Mājai norīkotais tehniskās uzraudzības speciālists plānos visus obligātos mājas uzturēšanas un remonta (atjaunošanas) darbus, parūpēsies par to koordinēšanu un izpildi.

Inženiertehnisko sistēmu uzraudzība

Par inženiertehnisko sistēmu uzraudzību atbildīgie speciālisti nodrošinās kanalizācijas ūdeņu pareizu novadīšanu, dzeramā ūdens, ventilācijas sistēmu, elektroinstalācijas, apgaismojuma un vispārējā aprīkojuma, kā arī jumta un lietus notekūdeņu sistēmas, koplietošanas telpu (kāpņu telpu, zāļu, gaiteņu, pagrabu utt.) un to piebūvju (balkonu, terašu) uzraudzību Šie speciālisti nodrošinās arī drošu mājas konstrukciju (pamatu, cokola, sienu, balkonu atbalsta konstrukciju utt.) izmantošanu.

Nepārtraukta apkures sistēmas tehniskā stāvokļa novērošana

Mūsu speciālisti atbildīgi un regulāri veic mājas siltumpunkta, kā arī apkures un karstā ūdens sistēmu uzturēšanas darbus, kārto un saglabā visus mājas apkures sistēmu uzturēšanas dokumentus un nodrošina, lai mājas apkures sistēmas būtu labā tehniskā stāvoklī.

Konsultācijas par apkures sistēmu uzturēšanu

Apkures speciālisti vislabāk izprot mājas inženiertehniskās apkures sistēmas, tāpēc viņi sniedz ieteikumus par avāriju un apkures sistēmu kļūmju prevenciju, kā arī konsultē par enerģijas un ar to saistīto izmaksu samazināšanu.

Skaitītāju rādījumu vākšana

Nodrošinām, lai līdz katra mēneša pēdējai dienai tiktu savākti mājas skaitītāju rādījumi.

Klientu interešu pārstāvēšana

Mēs pārstāvam klientu intereses valsts un vietējās institūcijās, kā arī uzturam sakarus ar komunālo pakalpojumu un enerģijas piegādātājiem, citām fiziskām un juridiskām personām.

Iekštelpu uzkopšanas pakalpojumi

Mūsu iekštelpu uzkopšanas speciālisti regulāri rūpējas par iekštelpām koplietošanas objektos: slauka un mazgā grīdas, kāpņu telpas, pakāpienus, kā arī savāc un izved atkritumus, veic kāpņutelpu grīdas, margu, palodžu, velvju, radiatoru, paneļu, liftu kabīņu (grīdas, spoguļu un sienu), kāpņu un pagraba durvju sauso un mitro tīrīšanu, zirnekļu tīklu noņemšanu no visām kāpņu telpas virsmām.

Āra teritorijas uzkopšanas pakalpojumi

Āra teritorijas tīrīšanas speciālisti regulāri kopj mājas teritoriju, slauka pagalmus un ietves, savāc atkritumus. Atkarībā no sezonas, tīrīšanas darbi aptver plašu diapazonu: ieskaitot lapu savākšanu, zāles pļaušanu un mulčēšanu, ietvju un brauktuvju attīrīšanu no sniega un ledus, virsmu kaisīšanu ar smilšu un sāls maisījumu.

Apstādījumu veidošanas un uzturēšanas pakalpojumi

Apzaļumošanas speciālisti veic visus āra labiekārtošanas darbus: sēj zālājus, stāda dzīvžogus un puķes, veic citus augu kopšanas darbus.

24/7 avārijas dienesta pakalpojumi

Mūsu avārijas dienesta komanda strādā visu diennakti, tādēļ mēs jebkurā laikā reaģēsim uz negadījumu mazāk kā divu stundu laikā pēc informācijas saņemšanas. Avārijas gadījumā mēs nekavējoties informējam klientus, informējam arī kad avārija ir lokalizēta.

Daudzdzīvokļu namu atjaunošanas pakalpojumi

Mūsu mērķis ir pagarināt Jūsu mājas ekspluatācijas laiku un novērst iespējamās avārijas situācijas. Mēs uzskatām, ja darbu veic profesionāļi, tas tiek veikts operatīvi un kvalitatīvi. Mēs bieži neapzināmies, ka, ja ēka ir īpaši sliktā stāvoklī, atsevišķi ēku modernizācijas darbi vai dažas inženiertehniskās infrastruktūras sistēmas nevar atrisināt radušos problēmu, bet tikai uz laiku to palēnināt. Nepārtraukti īstenojami nelieli remonti iedzīvotājiem var maksāt vairāk nekā konsekventa visas ēkas atjaunošana, kas uzlabo vispārējo dzīves kvalitāti un samazina komunālās izmaksas.

Mūsu pieredzējušie renovācijas darbu speciālisti palīdzēs Jums izvēlēties labākos ēku renovācijas risinājumus. Neskaitot ēku pilnīgu renovāciju, mēs veicam arī jumtu un pagrabu siltināšanu, pilnīgu vai daļēju fasāžu siltināšanu, logu un ārdurvju nomaiņu, apkures sistēmu modernizāciju, ugunsdrošības sistēmu uzstādīšanu, ventilācijas sistēmu renovāciju, atjaunojamās enerģijas iekārtu uzstādīšanu, liftu renovāciju, citus vispārējos būvdarbus, ūdensapgādes vai elektroapgādes darbus.

Montāžas un remonta darbi

Mēs nodrošinām pilnu būvniecības un remonta darbu klāstu, sākot no vispārējiem celtniecības darbiem līdz jebkuras sistēmas, piemēram, elektrības, siltuma un kanalizācijas sistēmu, remontam.

Vai esat gatavs kļūt par mūsu klientu un aizmirst par ikdienas mājas apsaimniekošanas rūpēm?

Kļūstiet par klientu