Dzīvokļu īpašnieku kopsapulces varēs rīkot arī elektroniski

2022.04.25

Dzīvokļu īpašnieku kopsapulces varēs rīkot arī elektroniski

Daudzdzīvokļu māju dzīvokļu īpašnieku kopsapulces varēs noturēt arī elektroniski. To paredz Saeimā, 31. martā, galīgajā lasījumā pieņemtie grozījumi Dzīvokļa īpašuma likumā. 

Grozījumi paredz, ka dzīvokļu īpašnieki mājas kopsapulcē varēs piedalīties arī attālināti un sapulces varēs organizēt arī daļēji attālināti. Elektronisko funkcionalitāti plānots nodrošināt Būvniecības informācijas sistēmā (BIS). Iepriekš kopsapulču norise bija noteikta tikai klātienē. 

Iespēja dzīvokļu īpašniekiem uz sapulci sanākt attālināti ļaus ātrāk un efektīvāk pieņemt lēmumus par mājas iedzīvotājiem būtiskiem jautājumiem, piemēram, mājas renovāciju. Šādā sapulcē būs iespēja piedalīties arī tiem dzīvokļu īpašniekiem, kuru dalība dažādu iemeslu, piemēram, kustību traucējumu, dēļ varētu būt apgrūtināta, teikts grozījumu anotācijā. 

Izmantojot elektronisko vidi, dzīvokļu īpašniekiem tiks nodrošināta iespēja par klātienes sapulces darba kārtības jautājumiem nobalsot iepriekš, ja kādu iemeslu dēļ noteiktajā datumā sapulcē nebūs iespējams piedalīties.   

Attālināti – elektroniskajā vidē BIS – varēs organizēt arī mājas iedzīvotāju aptaujas. Ja aptauja tiks rīkota tāpat kā līdz šim – rakstveidā –, tad aptaujas rezultāti būs jāievada BIS. 

Saeima galīgajā lasījumā atbalstīja arī saistītus grozījumus Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likumā, nosakot, ka mājas lietas visās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās no 2023. gada 1. marta būs kārtojamas BIS.