Lai izvairītos no ūdens avārijas situācijām daudzdzīvokļu ēkās, par stāvvadu ierīkošanu jārūpējas iepriekš

2023.10.27

Lai izvairītos no ūdens avārijas situācijām daudzdzīvokļu ēkās, par stāvvadu ierīkošanu jārūpējas iepriekš

Par karsto un auksto ūdeni mājās domājam tikai tad, kad tas pazūd hidraulisko testu vai avārijas dēļ. Ja stāvvadu stāvoklis netiek iepriekš novērtēts un netiek veikti apkopes darbi, bieži vien tas noved ne tikai pie īslaicīgiem ūdensapgādes pārtraukumiem, bet arī pie nopietniem bojājumiem īpašumam, kas rodas cauruļvada avārijas rezultātā.

Vai zināt, pa kurām caurulēm tek dzeramais ūdens?

Pa daudzdzīvokļu māju ūdensvadiem tiek novadīts ūdens, ko mēs dzeram, izmantojam ēdiena gatavošanai un mazgāšanai. Nereti cauruļvadu ūdens ir labas kvalitātes, un to var dzert tieši no krāna. Tomēr nav nekas neparasts, ka ūdens no daudzdzīvokļu mājas krāna līdz dzīvokļa krānam nonāk pa vecām un netīrām caurulēm.

Cauruļvada iekšējais stāvoklis ir neredzams ar neapbruņotu aci, taču bieži vien cauruļvadi ir sarūsējuši, pārklāti ar dažādiem nosēdumiem, un to stāvoklis tieši ietekmē ūdens kvalitāti. Ne visi iedzīvotāji apzinās, ka ūdens piegādātājs ir atbildīgs par ūdens kvalitāti tikai līdz daudzdzīvokļu mājas aukstā ūdens ievadam un ka dzīvokļu īpašnieku ziņā ir nodrošināt, lai līdz viņu dzīvokļu krāniem nonāktu tikpat kvalitatīvs ūdens.

Dažādas nogulsnes un rūsas arī samazina cauruļu diametru, kas var izraisīt sliktāku ūdens plūsmu dzīvokļos un ūdens spiediena problēmas. Turklāt cauruļvadu nosēdumi un rūsa var izraisīt ūdens krānu aizsprostojumus dzīvokļos un sadzīves tehnikas bojājumus, tāpēc ieteicams katrā dzīvoklī uzstādīt ūdens filtru, ja vien cauruļvadi ir veci un nav nomainīti.

Metāla stāvvadi kalpo līdz 30 gadiem

Visās vecās apbūves daudzdzīvokļu mājās ir metāla cauruļvadi, kas kalpo aptuveni 30 gadus. Ja dzīvojat vecā mājā un cauruļvadi nav nomainīti kopš būvniecības sākuma, ieteicams tos nomainīt pret plastmasas cauruļvadiem, negaidot, kamēr tie saplaisās vai sarūsēs.

Ir svarīgi iepriekš plānot cauruļvada nomaiņu, ne tikai lai pasargātu sevi no iespējama negadījuma, bet arī lai sagatavotos darbiem. Veicot cauruļvadu nomaiņu, iedzīvotāji zina, kuras stundas māja būs bez ūdens, kā arī var vienoties par būvuzņēmēja iekļūšanu dzīvoklī. Ļoti svarīgi ir arī tas, ka plānota nomaiņa parasti izmaksā lētāk nekā avārijas nomaiņa pēc avārijas.

Arī kanalizācijas stāvvadi nav mūžīgi

Ir izplatīts mīts, ka daudzdzīvokļu ēku notekūdeņu cauruļvadi nav jāmaina, jo tie ir izgatavoti no čuguna un kalpos mūžīgi. Tomēr čuguna notekūdeņu caurules arī no iekšējām sienām aizsērē ar sadzīves notekūdeņiem, to diametrs arī sašaurinās un notekūdeņi netek tā, kā vajadzētu. Pat ja čuguna notekūdeņu caurule no ārpuses izskatās labi, starplikas starp šādu cauruļu savienojumiem bieži vien ir nolietojušās un nespēj nodrošināt nepieciešamo noplūdi. Pirmās pazīmes, par kurām jāuztraucas, ir nepatīkamas smakas un noplūdes.

Veco daudzdzīvokļu māju iedzīvotājiem ieteicams nomainīt notekūdeņu caurules pret modernām plastmasas caurulēm, kas novērš netīrumu uzkrāšanos, tādējādi nodrošinot labu caurlaidību un funkcionēšanu. Plastmasas notekūdeņu caurules var būt arī skaņu izolējošas, tāpēc, nomainot notekūdeņu caurules pret plastmasas caurulēm, nav jāuztraucas par notekūdeņu skaņu, kas nāk no kaimiņu dzīvokļa.

Kā noteikt cauruļvadu stāvokli

Daudzdzīvokļu ēkas pārvaldniekam vismaz divas reizes gadā jāorganizē periodiska ēkas tehniskā stāvokļa pārbaude, tostarp ēkas cauruļvadu novērtēšana. Pēc iemītnieku pieprasījuma vai vajadzības gadījumā var veikt arī specializētu cauruļvadu pārbaudi. Konstatētos defektus un nepieciešamos remontdarbus reģistrē pārbaudes ziņojumā, kas ēkas pārvaldniekam jānosūta visiem ēkas iedzīvotājiem.

Ja cauruļvadu stāvoklis nav avārijas stāvoklī, bet ir konstatēts ievērojams nolietojums, daudzdzīvokļu mājas administrators parasti ierosina iedzīvotājiem nomainīt cauruļvadus, ja tam piekrīt iedzīvotāju vairākums. Ja tiek konstatēts, ka cauruļvadu stāvoklis ir avārijas stāvoklī, daudzdzīvokļu mājas administratoram nekavējoties jāorganizē līgumdarbu iepirkums un par to jāinformē iedzīvotāji.

Avārijas ir neizbēgamas, ja stāvvadi netiek savlaicīgi sakārtoti

Vecas karstā un aukstā ūdens caurules var plīst jebkurā laikā, appludinot dzīvokļus un citas daudzdzīvokļu ēkas telpas un nodarot nopietnus materiālos zaudējumus. Ir gadījumi, kad plīsusi caurule var appludināt elektroinstalāciju, kas var izraisīt īssavienojumu, apdraudot ne tikai īpašumu, bet arī cilvēku veselību vai dzīvību.

Avārijas gadījumā ūdens uz laiku tiek slēgts. Lai gan vairums šāda veida avāriju ir lokalizētas 1 līdz 4 stundu laikā, ir gadījumi, kad avārija notiek neapdzīvotā dzīvoklī vai kad telpu īpašnieks nespēj ātri ielaist avārijas dienestu darbiniekus. Tā rezultātā daži daudzdzīvokļu mājas iedzīvotāji paliek bez ūdens uz ilgāku laiku.

Avārijas kanalizācijas atbloķēšana ar speciālu aprīkojumu iedzīvotājiem izmaksā papildus. Daudzos gadījumos avārijas seku likvidēšanas izmaksas ir lielākas, jo avārijas notiek pēc darba laika vai svētku dienās. Turklāt, jo vecāks cauruļvads, jo biežāk ir jāizsauc avārijas dienests un jo lielākas papildu izmaksas iedzīvotājiem. Sarežģītākos gadījumos ir jāpiesaista specializēti uzņēmumi ar augstspiediena hidrodinamisko attīrīšanu, jo avārijas dienesta darbinieki nevar iztīrīt vecās kanalizācijas caurules ar vienkāršām elektriskajām spirālēm. Turklāt avārijas seku likvidēšanas laikā izdalās nepatīkamas smakas, telpas ir jāiztīra un dažkārt jādezinficē, un jāizmanto īpašas iekārtas, lai izsūknētu notekūdeņus no pagrabiem.

Kas ir atbildīgs par cauruļvadu pienācīgu apkopi?

Bieži vien tiek pieņemts, ka par cauruļvadu tehnisko stāvokli atbild pašvaldība vai ūdensapgādes uzņēmums, taču patiesībā daudzdzīvokļu namu īpašnieku atbildība par cauruļvadiem sākas pie daudzdzīvokļu nama ievada.

Visi cauruļvadi no kopējā ievada līdz privātā dzīvokļa skaitītājam ir kopējie ēkas cauruļvadi, un par to atbild ēkas dzīvokļu īpašnieki. Par cauruļvadiem, kas iet no dzīvokļa skaitītāja caur dzīvokli, atbild dzīvokļa īpašnieks.