Plānojat izīrēt savu mājokli? “Civinity Mājas” ieteikumi – kas jāizdara pirms nodot dzīvokli īrniekiem

2024.07.05

Plānojat izīrēt savu mājokli? “Civinity Mājas” ieteikumi – kas jāizdara pirms nodot dzīvokli īrniekiem

Pamazām tuvojoties rudens sezonai, īres tirgus kā jau ik gadu sāk aktivizēties, jo studenti atgriežas Latvijas lielākajās pilsētās un vēlas sākt jauno mācību gadu jaunā mājoklī. “Civinity Mājas” skaidro, kādus uzdevumus viennozīmīgi dzīvokļa īpašniekam ir vēlam paveikt jau savlaicīgi, lai kārtīgi sagatavotos mājokļa izīrēšanai.

Pārbaudiet santehnikas stāvokli

Ūdens avārijas ir viena no biežākajām problēmām, ar ko ik gadu saskaras daudzdzīvokļu namu iedzīvotāji. Visbiežāk šāda veida avārijas izraisa nekvalitatīvas un novecojušas ūdens caurules, bojāta vai nepareizi ierīkota santehnika vai arī bieži vien izmantotie lokanie cauruļu pievadi santehnikai, piemēram, veļasmašīnai. Tāpēc ir svarīgi pirms sava īpašuma izīrēšanas pārbaudīt inženiertehniskās sistēmas, lai pārliecinātos, ka tās ir labā kārtībā, un jau preventīvi novērst visus defektus.

Norādāms, ka tieši vecas, sarūsējušas metāla caurules un vārsti, nekvalitatīvi sanitārie cauruļvadi un “aizauguši” filtri ir vieni no galvenajiem santehnikas avāriju cēloņiem dzīvokļos. Lai pārbaudītu, kādā stāvoklī ir santehnika dzīvoklī, kuru īpašnieks gatavojas izīrēt, ieteicams pārbaudīt – vai nav kādas noplūdes, tāpat apskatīt santehnikas cauruļvadus un pārliecināties, ka tie ir hermētiski savienoti un nav bojāti.

Preventīva rīcība spēj ievērojami samazināt ūdens avāriju riskus

Pat gadījumā, ja dzīvokļa – kuru plānots izīrēt, santehnika ir šķietami labā tehniskā stāvoklī, ūdens avārijas 100 % apjomā novērst ir teju neiespējami. Tāpēc izīrētājiem ieteicams veikt preventīvus pasākumus, lai izvairītos no iespējama kaitējuma kā savam, tā arī kaimiņu īpašumam.

Turklāt, būtiski ņemt vērā, ka visbiežāk santehnikas sistēmu un ierīču avārijas notiek tieši darba laikā – kad īrnieku parasti nav mājās. Tādējādi ūdens noplūdes var netikt savlaicīgi konstatētas. Turklāt iedzīvotājiem var būt arī grūti ātri reaģēt un nodrošināt, lai avārija tiktu savlaicīgi un pareizi novērsta – ir jānodrošina ūdens atslēgšana īpašumā un jāinformē par avārijas situāciju avārijas dienests.

Līdz ar to, lai izvairītos no ūdens avāriju rezultātā nodarītiem bojājumiem savam mājoklim un kaimiņu mājoklim, “Civinity Mājas” iesaka uzstādīt santehniku ar sensoru, kas konstatē ūdens noplūdi un automātiski atslēdz ūdens padevi.

Ugunsdrošības sistēmu pārbaude

Pirms izīrēt dzīvokli, ir būtiski izvērtēt arī iespējamos ugunsgrēka riskus un nepieciešamo rīcību to novēršanai. Bieži vien ugunsnelaimi var izraisīt arī elektrības un elektroierīču tehniskas problēmas vai arī īrnieka neapdomīga un nolaidīga rīcība. Lai samazinātu ugunsgrēka risku dzīvoklī, ieteicams paturēt prātā ugunsdrošības prasības un veikt piesardzības pasākumus dzīvoklī, ko plānots izīrēt.

Gadījumā, ja dzīvoklis joprojām nav aprīkots ar dūmu detektoriem, ieteicams tos uzstādīt pirms īpašuma nodošanas īrniekiem. Būtiski atcerēties, ka katrā mājoklī jābūt vismaz vienam dūmu detektoram. Ministru kabineta noteikumos Nr. 238 (2016. gada 19. aprīlis) – Ugunsdrošības noteikumi, noteikts, ka dzīvoklis ir  jānodrošina ar autonomu ugunsgrēka detektoru, kas reaģē uz dūmiem.

Būtiski arī ņemt vērā – ka dzīvoklī uzstādīto dūmu detektoru vai detektorus ir vērts periodiski un savlaicīgi pārbaudīt, lai pārliecinātos, ka tie patiesi darbojas, pirms īpašums tiek nodots īrnieku rīcībā. Tos visbiežāk var pārbaudīt, nospiežot testa pogu, kas atrodas uz dūmu detektora – ja detektors ir kvalitatīvs, tam vajadzētu izdot signālu līdz ar pogas nospiešanu. Ja tas tā nenotiek, jāpārliecinās, vai no dūmu detektora ir noņemtas visas plastmasas aizsarguzlīmes, vai detektors ir ieslēgts un arī baterija nav izlādējusies.

Iedzīvotājiem arī ieteicams dzīvokli aprīkot ar vismaz vienu ugunsdzēšamo aparātu. Tomēr jāatceras, ka gadījumā, ja ugunsdzēšamais aparāts tika iegādāts jau sen – pirms to atstāt jaunajiem īrniekiem, papildus pārliecinieties, ka tā derīguma termiņš nav beidzies.

Nodrošiniet īrniekiem visu nepieciešamo informāciju par ēkas apsaimniekošanu

Nododot dzīvokli īrnieku rīcībā, līdz ar dzīvokļa atslēgām būtu jānodod arī nekustamā īpašuma mājas pārvaldnieka kontaktinformāciju un jānorāda, kādos gadījumos īrniekiem jāsazinās ar pārvaldnieku, kā arī – kādos gadījumos jāsazinās ar dzīvokļa īpašnieku.

Ieteicams vienoties par vispārējiem komunikācijas noteikumiem dažādās situācijās – proti, ka īrniekam nekavējoties jāinformē nekustamā īpašuma pārvaldnieks un izīrētājs – dzīvokļa īpašnieks, par ārkārtas un avārijas situācijām. Turpretī citos gadījumos, lai, piemēram, saņemtu papildu maksas pakalpojumus no pārvaldnieka puses, tad tikai pēc iepriekšējas konsultēšanās un vienošanās ar dzīvokļa īpašnieku.

Nododot īpašumu īrei, izīrētājam ieteicams ne tikai nodot, bet arī pierakstīt un fiksēt informāciju par savu īpašumu, tā stāvokli pirms tā izīrēšanas. Ieteicams nofotografēt tā stāvokli, pārliecinoties, ka ir fiksēti vērtīgie priekšmeti, to tehniskais stāvoklis, dažādas iekārtas utt. Tas ļaus izvairīties no iespējamiem strīdiem ar īrniekiem nākotnē.

Ne mazāk svarīgi ir izskaidrot un parādīt jaunajiem dzīvokļa īrniekiem arī to, kur atrodas aukstā un karstā ūdens, kā arī elektrības skaitītāji, un kur/kā nepieciešamības gadījumā iespējams atslēgt ūdeni – kur atrodas ūdens noslēgšanas ventiļi dzīvoklī, tāpat –  kur un kā iespējams atslēgt elektrības padevi.

Svarīgi vienoties arī par to, kā tiks nodoti skaitītāju rādījumi – kas un kā informēs pārvaldnieku, komunālo pakalpojumu sniedzējus par ikmēneša skaitītāju rādījumiem.

Informējiet apsaimniekošanas uzņēmumu un tuvākos kaimiņus par īrniekiem

Par visiem jautājumiem, kas saistīti ar daudzdzīvokļu mājas koplietošanas telpām un inženiertehniskajām sistēmām, ir atbildīgi dzīvokļu īpašnieki, nevis dzīvokļu īrnieki vai iedzīvotāji. Tāpēc, pat gadījumā, ja izīrējat savu dzīvokli, jums kā dzīvokļa īpašniekam joprojām ir tiesības piedalīties dzīvokļu īpašnieku kopsapulcēs un balsojumos, tostarp aptaujās.

Lai nodrošinātu to, ka informācija par daudzdzīvokļu mājas aktualitātēm un arīdzan problēmjautājumiem nonāk pie dzīvokļu īpašniekiem, kas izīrējuši savu dzīvokli, “Civinity Mājas” iesaka dzīvokļu īpašniekiem izmantot klientu pašapkalpošanās sistēmu: https://civinity.e-saimnieks.lv/. Taču, ja kādas mājas apsaimniekošanas uzņēmums šādu sistēmu nepiedāvā, tad ir būtiski informēt apsaimniekošanas uzņēmumu par savu jauno dzīvesvietu un norādīt savu kontakttālruni, lai vajadzības gadījumā apsaimniekotājs var nekavējoties veikt saziņu ar dzīvokļa īpašnieku.

Izīrējot savu dzīvokli, īpašniekam ieteicams informēt par to arī tuvējos kaimiņus

Ņemot vērā to, ka dzīvē gadās dažādas situācijas – arī negadījumi, avārijas situācijas, īrnieku nekorekta uzvedība un mājas iedzīvotāju miera traucēšana, nevērīga izturēšanās pret mājas kopīpašumu utt., ir vērts apdomāt iespēju informēt par īrniekiem arī kaimiņus. Lai nepieciešamības gadījumā kaimiņi varētu informēt dzīvokļa īpašnieku par kādām nebūšanām, ja tādas notiek – jo tieši kaimiņi ir tie, kas visbiežāk un vistuvāk pārzina dzīvojamā mājā notiekošo un būs informēti par aktualitātēm.

Raksts tapis sadarbībā ar “Civinity Namai”