Sākusies pieteikšanās ALTUM projektu un Rīgas pašvaldības finansējuma piesaistei daudzdzīvokļu māju atjaunošanai un teritorijas labiekārtošanai

2021.11.09

Sākusies pieteikšanās ALTUM projektu un Rīgas pašvaldības finansējuma piesaistei daudzdzīvokļu māju atjaunošanai un teritorijas labiekārtošanai

Līdz ar jaunā 2022. finanšu gada plānošanas sākumu, aicinām klientus pieteikties ALTUM projektu un Rīgas pašvaldības finansējuma piesaistīšanai daudzdzīvokļu māju atjaunošanai un teritorijas labiekārtošanai. Kā mājas apsaimniekotājs palīdzēsim sagatavot visu nepieciešamo dokumentāciju projekta īstenošanai paredzētā finansējuma piesaistei.  

“Redzam, ka arvien aktīvāk gan valsts, gan pašvaldības domā par dzīvojamā fonda atjaunošanu, kas, protams, priecē. Vēlamies, lai arī mūsu klienti gūtu maksimālu labumu no šāda veida atbalsta programmām, tādēļ aktīvi aicinām klientus vērsties pie mums, lai kopā sakārtotu nepieciešamo dokumentāciju, un iedzīvotāji savai mājai nepieciešamo finansējumu tik tiešām arī saņemtu,” stāsta AS “Civinity Mājas” valdes locekle, Dzīvojamo ēku pārvaldīšanas un pārdošanas departamenta vadītāja Nora Birkena.

ALTUM “Daudzdzīvokļu māju remonta aizdevuma programma”

No septembra atvērta pieteikšanās ALTUM “Daudzdzīvokļu māju remonta aizdevuma programmā”. Programmas kopējais finansējums ir 31 miljons eiro, kas iedzīvotājiem pieejams aizdevuma veidā. Finansējums paredzēts daudzdzīvokļu māju koplietošanas telpu remontam un apkārtējās teritorijas labiekārtošanai, tādiem darbiem kā, piemēram, ūdensvada vai jumta nomaiņa, bērnu vai sporta laukuma ierīkošana, mājas fasādes atjaunošana un citiem darbiem, kas uzlabo mājas stāvokli un veido patīkamāku dzīves vidi.

Vienai mājai pieejams aizdevums ir līdz 400 000 EUR, nepārsniedzot 120 EUR uz vienu daudzdzīvokļu mājas kopējās platības kvadrātmetru. Maksimālais aizdevuma termiņš ir 20 gadi, aizdevumam tiek piemērota fiksēta procentu likme – 3,5% gadā. Aizdevuma līgums jānoslēdz līdz 2023. gada 31. decembrim. Programmai var pieteikties dzīvokļu īpašnieki ar pilnvarotas personas starpniecību tad, ja saņemts aizdevuma atteikums no kredītiestādes.

Rīgas domes programma “Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums dzīvojamo māju atjaunošanai 2023. Gadā”

Oktobra beigās arī Rīgas dome apstiprināja nolikumu programmai “Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums dzīvojamo māju atjaunošanai 2023. gadā”,  kurā projektus līdzfinansējuma saņemšanai varēs iesniegt dzīvojamo māju īpašnieki, pakāpeniski uzlabojot ēku tehnisko stāvokli un atbilstību mūsdienu tehniskajām, tostarp energoefektivitātes prasībām.

Maksimālais līdzfinansējuma apjoms ir noteikts 50% apmērā no projekta attiecināmo izmaksu kopsummas. Līdzfinansējums ēkas tehniskā stāvokļa bīstamības novēršanai ir ne vairāk kā 30 000 eiro un līdz 5000 eiro attiecīgā būvprojekta izstrādei, savukārt energoefektivitātes uzlabošanas pasākumiem (fasādes, jumtu un logu siltināšanai), ne vairāk kā 50 000 eiro būvdarbu veikšanai un līdz 1000 eiro attiecīgā būvprojekta izstrādei. Līdzfinansējumam iespējams pieteikties līdz 2022. gada 6.maijam.

Lai pieteiktos konsultācijai par atbalstu nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanai, lūdzu, zvaniet uz klientu atbalsta servisu pa tālr.: 8000 1599, vai rakstiet [email protected] ar norādi “Atbalsts līdzfinansējuma saņemšanai”.