„Civinity“ imasi papildomų priemonių, kurios užtikrins dar didesnę tvarumo ir technologijų plėtrą

2023.03.13

„Civinity“ imasi papildomų priemonių, kurios užtikrins dar didesnę tvarumo ir technologijų plėtrą

Atsižvelgiant į sparčiai augančius tvarumo standartus, „Civinity“ įmonių grupė pristato Tvarumo strategiją, pradėtą rengti praėjusių metų antrojo ketvirčio pradžioje. Naujasis veiksmų planas numato tvarumo veiklos prioritetus bei konkrečius tikslus, kuriais vadovaujantis įmonė sieks nuosekliai tobulinti savo aplinkosauginį, socialinį ir ekonominį (ESG) poveikį aplinkai. Planuojama, kad per ateinančius trejus metus tai žymiai prisidės prie žalios ateities kūrimo bei spartesnės inovatyvaus verslo plėtros Lietuvoje ir pasaulyje.

Savo ruožtu „Civinity“ komanda atliko reikšmingumo vertinimą, kurio rezultatai tapo Tvarumo strategijos pagrindu, užtikrinančiu, kad įmonės prioritetu taptų būtent tos veiklos sritys, kuriose galima pasiekti didžiausią teigiamą pokytį. Atsižvelgiant į įmonės darbuotojų, klientų ir kitų suinteresuotų šalių nuomones bei poreikius tvarumo klausimais, daugiausia dėmesio nuspręsta skirti inovacijų vystymui, kovai su klimato kaita, taip pat tvarios ir aukščiausius kokybės standartus atitinkančios darbo aplinkos kūrimui bei su valdymu susijusių praktikų tobulinimui. Įgyvendinant 2023-2025 metų Tvarumo strategiją „Civinity“ siekia prisidėti prie Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslų.

„ESG principai šiuolaikiniame pasaulyje negali būti nustumiami į šalį, jie turi tapti sudėtine bendrovės strategijos dalimi, o ESG veiklos rezultatus mes turime vertinti taip pat rimtai, kaip ir veiklos ar finansinius rodiklius. Džiaugiamės, kad „Civinity“ grupės darbuotojai, partneriai ir akcininkai aktyviai dalyvauja bei skatina tvarumo principų taikymą organizacijoje, o ne žiūri į tai kaip į kaštų eilutę,“ – sako „Civinity“ grupės finansų direktorius Giedrius Jakubauskas.

Mažins aplinkai žalingų priemonių vartojimą

Remiantis atlikto vertinimo rezultatais, aplinkosaugos srityje įmonė sutelks jėgas ties klimato kaita, daugiausia dėmesio skiriant efektyviam energijos panaudojimui ir anglies pėdsako mažinimui. Tai įgyvendinant, numatoma verslo paslaugų ir prekių tiekimui suvartoti mažiau energijos, tuo pačiu sumažinant dėl įmonės veiklos susidarančių šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį.

Valstybei kryptingai mažinant transporto sektoriaus poveikį klimato kaitai ir aplinkos oro taršai, „Civinity“ sieks atsisakyti dalies iškastinio kuro panaudojimo transportui, jį pakeičiant alternatyviaisiais degalais arba didinant naudojimąsi netaršiomis transporto priemonėmis.

Įmonė taip pat ketina užtikrinti, kad 80 proc. elektros energijos būtų įsigyjama iš atsinaujinančių šaltinių. Šių tikslų siekiama vadovaujantis Europos žaliojo kurso ir Paryžiaus susitarimo nuostatomis, pagal kurias, kartu su kitais Lietuvos verslais, „Civinity“ yra įsipareigojusi pasiekti nulinį išmetamo CO2 kiekį iki 2050 metų.

Geresnės darbo sąlygos ir dėmesys visuomenei

Pagrindinė strateginių socialinių tikslų sritis – darbo sąlygų gerinimas, reikalingas puoselėjant saugią ir patogią darbo aplinką. Rūpestis savo darbuotojais yra vienas kertinių „Civinity“ veiklos principų, todėl numatoma ieškoti efektyviausių priemonių, kurios stiprintų darbuotojų emocinę gerovę ir bendrą pasitenkinimą darbu. Šiuo tikslu įmonė organizuos mokymus, kaip valdyti stresą bei išvengti sveikatai žalingo perdegimo sindromo, siūlys naujas mokymosi ir tobulėjimo galimybes bei žada įtraukti darbuotojus į sprendimų priėmimo procesus. Taip pat numatoma siekti stipresnės lyčių lygybės, mažinant vyrų ir moterų, o taip pat ir skirtingas pareigas užimančių kolegų darbo užmokesčio skirtumą.

Dalis 2023-2025 metų Tvarumo strategijos tikslų yra nukreipti ir į plačiąją visuomenę – „Civinity“ ir toliau vystys bei prisidės prie įvairių socialinės atsakomybės iniciatyvų, kurias jau anksčiau sėkmingai įgyvendino kartu su kitais šalies verslais ir nevyriausybinėmis organizacijomis. Vienas tokių pavyzdžių – praėjusių metų rudenį verslo inicijuotas socialinis hakatonas „Smartuoliai“, skatinantis vaikų ir jaunimo emocinio intelekto ugdymą, kuris ypač svarbus siekiant teigiamo pokyčio psichologinės sveikatos srityje.

Šiuo metu „Civinity“ taip pat jungiasi prie šių metų sausį sostinės savivaldybės pristatyto projekto „Vilnius yra mokykla”, kurio tikslas – populiarinti mokymąsi už klasės ribų, dalį pamokų perkeliant į įvairias miesto erdves, tarp kurių  yra ir naujasis „Civinity“ biuro amfiteatras. Vilniaus moksleiviai čia bus kviečiami skaityti pranešimus, rengti projektų pristatymus ir simuliacijas.

Įmonė taip pat įsipareigoja ir toliau nuosekliai teikti reikalingą paramą vietos bendruomenėms, dalį resursų skiriant miesto renovacijai ir aplinkos tvarkymui.

Naujovės klientų patogumui

Dar vienas 2023-2025 metų Tvarumo strategijoje identifikuotų veiklos prioritetų – pozityvus ekonominis poveikis ir gerosios valdymo praktikos, kurias „Civinity“ integruos į bendrą verslo strategiją. Artimiausiais metais numatoma skirti dar daugiau resursų priemonėms, užtikrinančioms darbuotojų, klientų ir partnerių asmens duomenų saugumą bei imtis veiksmų, padėsiančių užkirsti kelią korupcijai ir kyšininkavimui.

Vis dėlto apklausos parodė, kad paslaugų efektyvumas „Civinity“ klientams yra vienas aktualiausių aspektų tvarumo kontekste, todėl inovatyvius sprendimus numatoma pritaikyti jau artimiausiu metu. Vienas tokių žingsnių – operacijų skaitmeninimas, kuris leis ne tik užtikrinti sklandesnį ir produktyvesnį įmonės komandos darbą, bet ir pagerins ryšius su klientais, siekiant kuo aiškesnės abipusės komunikacijos. Įvertinus klientų poreikius, įmonė taip pat skirs lėšų socialinių naudų paketui, kuris turėtų pasirodyti kitąmet bei papildyti esamą, darbuotojams skirtą tokių naudų paketą.

Galiausiai, siekiant savo klientams pasiūlyti aukščiausius rinkos standartus atitinkančias paslaugas, „Civinity“ tęs investicijas į PropTech (angl. property technology) įmones, taip prisidedant prie spartesnės nekilnojamojo turto technologijų plėtros Baltijos šalyse.

Apie „Civinity“ įmonių grupę:

„Civinity“ yra viena didžiausių pastatų priežiūros ir inžinierinių sprendimų grupių Baltijos šalyse. Bendrovė jungia daugiau nei 40 įmonių, kurios prižiūri 13,5 mln. kv. m. gyvenamųjų namų,  komercinių pastatų ir valymo plotų bei yra įdiegusios kelis tūkstančius inžinierinių sistemų skirtingose Europos miestuose. „Civinity“ komandoje dirba 2000 darbuotojų Lietuvoje, Latvijoje ir Didžiojoje Britanijoje. 2021 m. spalio viduryje „Civinity“ sėkmingai išplatino 8 mln. eurų vertės obligacijų emisiją, jos yra listinguotos „Nasdaq Vilnius“ obligacijų sąraše.