Daudzdzīvokļu mājas renovācija – Daugavpils ielas nama stāsts

2023.04.20

Daudzdzīvokļu mājas renovācija – Daugavpils ielas nama stāsts

Lai gan pilsētas dzīvojamās zonas sāk lēnām piepildīt jaunie projekti, tomēr lielāka daļa dzīvojamā fonda vēl joprojām sastāv no padomju laika un pirmskara ēkām. Nevienam nav noslēpums, ka pagājušajos gadsimtos celtās ēkas ir fiziski novecojušas un to uzturēšana rada nevienu vien izaicinājumu kā dzīvokļu īpašniekiem, tā arī namu apsaimniekotājiem.  Nereti ēkas ir nolietojušās tik tālu, ka to tehniskā stāvokļa uzlabošanai ir nepieciešams veikt apjomīgus un finansiāli dārgus remontdarbus.  Problēmas mēdz būs visdažādākās – bojāti jumta segumi, savu laiku nokalpojušas komunikācijas, bojātas ēkas konstrukcijas, fasāde u.c. 

Izņēmums nav arī Daugavpils ielas nams, Rīgā, kas ir celts 1910. gadā, un kuru no 2022. gada aprīļa apsaimnieko uzņēmums “Civinity Mājas”. Pārņemot, nu jau vairāk kā simts gadus seno ēku, tika konstatēts, ka tai ir nepieciešams veikt apjomīgus remontdarbus, lai ēku neatzītu par avārijas stāvoklī esošu un iedzīvotājiem nenāktos pamest savas mājas. Mājas iedzīvotāji remontdarbu plānošanu bija uzsākuši kopā ar iepriekšējo namu apsaimniekotāju, līdz ar to bija veikti uzkrājumi un izstrādāts remontdarbu projekts, kas pēc Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta uzstādījumiem bija jāīsteno līdz 2021. gada beigām, bet pēc savstarpējas vienošanās, termiņš tika pagarināts.

Daudzīvokļu namam bija jāveic pagraba pārseguma pastiprināšanas remontdarbi, lai ēka būtu droša dzīvošanai. Tomēr, uzsākot remontdarbus pēc jau izstrādātā projekta un atbrīvojot pagrabu no tur esošajām gružiem un mantām, tika konstatēti papildus bojājumi, līdz ar to palielinājās remontdarbu apjoms. Kopumā Daugavpils ielas namam tika veikta pārseguma, tā siju un ailu pārsedžu pastiprināšana, jauna pārseguma izbūve, metāla konstrukciju pārklāšana ar ugunsdrošiem pārklājumiem, pārseguma siltināšana pilnībā atjaunotajos posmos, kā arī pagrabā tika nomainīti vairāki bojātie cauruļvadu posmi un papildus tika veikta pirmā stāva divu demontēto dzīvokļu atjaunošana. Pēc Rīgas domes Pilsētas attīstības departamenta pārstāvja apsekošanas pagrabs ir nodots ekspluatācijā.

Veicot tik apjomīgu remontdarbus, kas prasa arī lielu finansiālu ieguldījumu, liela nozīme ir gan mājas pārvaldnieka ieinteresētībai, gan iedzīvotāju vēlmei saglabāt vai atjaunot sava īpašuma vērtību. Bieži vien tiek izjusta iedzīvotāju pretestība, ņemot vērā lielo finansiālo ieguldījumu, kam papildus slogu vēl uzliek noteiktais termiņš. Lai gan konkrētā gadījumā iedzīvotājiem bija uzkrājumu fonds, tomēr iepriekšējā namu apsaimniekotāja sastādītā  remontdarbu tāme bija krietni lielāka par uzkrātajiem līdzekļiem. Pateicoties “Civinity Mājas” pārvaldnieces aktīvajai iesaistei, remontdarbus izdevās veikt noteiktajā termiņā un par gandrīz divreiz mazākiem ieguldījumiem, nezaudējot darbu kvalitāti. Neskatoties uz plānoto tāmes izmaksu samazinājumu, daļa izdevumu tika segti no “Civinity Mājas” puses, ļaujot iedzīvotājiem pakāpeniski apmaksāt izdevumus un pasargājot no sava īpašuma zaudēšanas. Papildus izdevumus radīja pērnajā gadā ēkā notikušais ugunsgrēks vienā no dzīvokļiem, sabojājot daļu koka pārseguma un komunikācijas, kas bija nekavējoties jāatjauno, lai divu kāpņutelpu iedzīvotājiem varētu atjaunot ūdens, eleketrības un gāzes padevi.

Saprotot situācijas nopietnību un redzot nu jau veiktos remontdarbus, ēkas iedzīvotāji jūtas pateicīgi pārvaldnieces ieguldītajam darbam un veiksmīgajai savstarpējai sadarbībai.  Līdz pilnīgai ēkas atjaunošanai ir jāiet vēl tāls ceļš, jo jātiek galā ar citiem neatliekamiem remontdarbiem – skursteņu galu pārmūrēšanu un ūdens un kanalizācijas stāvvadu nomaiņu. Neskatoties uz to, iedzīvotāji ir gatavi sadarboties ar namu pārvaldnieku, lai ne tikai atjaunotu, bet arī uzlabotu ēkas kādreizējo stāvokli.