Apkure mājām tiek pieslēgta izvērtējot āra gaisa temperatūru, mitruma līmeni un klientu pieprasījumu.

Mājām, kurām ir uzstādīti individuālie siltumenerģijas uzskaites mēraparāti, parasti apkure tiek pieslēgta ātrāk, jo katram īpašniekam ir iespēja individuāli regulēt dzīvoklī patērēto siltumenerģijas daudzumu.

More questions like this