Šo informāciju ir tiesīgs pieprasīt tikai dzīvokļa īpašnieks, kam konkrētajā mājā pieder īpašums. Lai uzzinātu informāciju par mājas kopējo parādu, dzīvokļa īpašniekam vai tā pilnvarotai personai jāraksta iesniegums. Iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, iespējams iesniegt, sūtot uz e-pastu [email protected]. Pašrocīgi   parakstīts iesniegums sūtāms pa pastu vai iesniedzams uz vietas birojā Dēļu ielā 5, Rīgā, vai Dubultu prospektā 3, Jūrmalā.