Dzīvoklī esošo skaitītāju rādījumu nodošana

Skaitītāju rādījumi, kas iepriekšējā mēnesī iesniegti pārvaldniekam, ir norādīti ikmēneša rēķinā par mājas apsaimniekošanu un citiem pakalpojumiem. Dzīvokļu īpašniekiem ir pienākums katru mēnesi iesniegt aktuālos skaitītāju rādījumus līdz katra mēneša 27. datumam (papīra formātā), līdz katra mēneša pēdējai dienai (pašapkalpošanās portālā). Civinity Mājas Jūrmala klienti var nodot ūdens patēriņa skaitītāju rādījumus mājaslapā civinity.e-saimnieks.lv, kā arī […]

Category:

Dzīvoklī esošo skaitītāju nomaiņa

Lai pieteiktu skaitītāju nomaiņu vai verifikāciju, lūdzu, sazinieties ar mūsu klientu atbalsta servisu pa tālr. 8000 1599.

Category: