Jaunās liftu drošības prasības

2021.11.23

Jaunās liftu drošības prasības

Līdz ar 2022. gada 1. aprīli stāsies spēkā jaunie Ministru kabineta (MK) noteikumi “Liftu un vertikālo cēlējplatformu drošības un tehniskās uzraudzības noteikumi”, kas paredz stingrākas lifta lietošanas drošības prasības.

Jaunie noteikumi attiecībā pret šobrīd spēkā esošajiem normatīviem paredz stingrākas un skaidrāk definētas prasības un liftu drošības pasākumus, it īpaši attiecībā uz liftiem, kas ir vecāki par 25 gadiem. Šādu izmaiņu nepieciešamība pamatota ar PTAC gūtajiem datiem pēc liftu apsekošanas, kur lielākajā daļā pārbaudīto liftu tika konstatētas dažādas neatbilstības.

Jaunie MK noteikumi paredz, ka liftiem ir jābūt aprīkotiem ar abpusējās saziņas līdzekļiem, lai novērstu situāciju, kad lifta pasažieris avārijas situācijā nespēj sazināties un izsaukt palīdzību tikai tāpēc, ka līdzi nav paņemts mobilais telefons vai ēkā, kurā atrodas lifts ir telefonsakaru traucējumi.  Protams, šādu ierīču uzstādīšana ir nepieciešama ātrai saziņai ar atbildīgajiem dienestiem, bet abpusējo saziņas līdzekļu, kā arī liftu uzraudzības un diagnostikas sistēmu ražotāji ir izstrādājuši un piedāvā produktus, kas nodrošina ne vien komunikācijas iespējas, bet rūpējoties par drošību, nodrošina nepārtrauktu liftu uzraudzību reāllaikā. Tas nozīmē, ka tiek analizēti un uzraudzīti dažādi ar liftu darbību saistīti parametri, kas ļauj paredzēt un izprast liftu darbības traucējumus, pirms tie ir radījuši būtiskus drošības riskus vai iekārtas bojājumus.

“Pašlaik divpusējo sakaru ierīces ir uzstādītas aptuveni 20%  liftiem ar nolietojuma vairāk par 31 gadu (daļa arī ar aprīkotu attālinātu ieslēgšanu/izslēgšanu, lifta stāvu un stāvokļa monitoringu). Aprīkošana intensīvi turpinās. Lielākā problēma ir finansējums, jo jāsaprot, ka liela daļa  iedzīvotāju ir pensionāri un iedzīvotāji ar maziem ienākumiem. Ja tā nebūtu MK prasība, tad nez vai vispār to kādreiz uzstādītu. Iedzīvotāju interese ir minimāla. Māju pārvaldniekiem gan interese ir liela, jo jāsaprot, ka tas var novest līdz lifta atslēgšanai. Gana daudz interesējas tieši par tehniskiem jautājumiem,” atzīmē Ivo Šnore,  SIA “Pilsētas lifti” liftu speciālistu darbu vadītājs un inženieris.

Lai gan jaunās prasības ir pamatotas drošības apsvērumu dēļ, tomēr mājas iedzīvotāji nesteidzas tās īstenot, jo bez divpusējo sakaru līdzekļu uzstādīšanas, liftiem, it īpaši tiem, kas vecāki par 25 gadiem problēmas ir daudz plašākas. Šo liftu kalpošanas laiks strauji tuvojas tā beigām un nepieciešama pilnīga to modernizācija vai nomaiņa.

“Gandrīz visiem liftiem nepieciešama liftu modernizācija. Tas ir komplekss risinājums, nevar tikai modernizēt relejus un kontaktorus, nepieciešama lifta pilnīga modernizācija,” komentē I.Šņore

“Civinity Mājas” aicina gan apsaimniekotājus, gan namu iedzīvotājus būt aktīviem un laikus nodrošināt abpusējo saziņas līdzekļu uzstādīšanu.