Jūrmalā mājas tiek apsaimniekotas pārdomāti un ilgtspējīgi

2021.11.02

Jūrmalā mājas tiek apsaimniekotas pārdomāti un ilgtspējīgi

Pēdējos gados sabiedrībā, medijos un likumdevēju gaiteņos tiek bieži runāts par padomju gados celto dzīvojamo ēku kalpošanas laika beigām, ēku novecošanos, drošību un risinājumiem.  Mēs, “Civinity Mājas Jūrmala”, jau kopš 2014. gada apkalpojam vairāk kā 350 dažādas dzīvojamās ēkas Jūrmalā, tai skaitā lielāko daļu tieši padomju laikā celtās ēkas.  Jāatzīmē, ka ekspluatācijas termiņš, ko bieži piemin šo māju sakarā,  beidzas nevis ēkai, bet jumtam, inženiertehniskajām komunikācijām, logiem u.tml.  Mūsu pieredze un darbs liecina, ka ir vairāki soļi, kas regulāri un mērķtiecīgi veikti, ne tikai pagarinās ēku kalpošanas ilgumu, bet arī cels to vērtību nākotnē. 

Regulārs ēkas tehniskā stāvokļa novērtējums un savlaicīgi plānoti remontdarbi:

Mūsu apsaimniekotajos objektos mājas pārvaldnieks regulāri apseko un novērtē mājas tehnisko stāvokli un, ja nepieciešams, operatīvi organizē veicamos darbus. Savukārt reizi gadā uzņēmuma būvinženieris veic mājas vizuālo apsekošanu un sniedz savu atzinumu.  Tālāk mājas pārvaldnieks sagatavo veicamo darbu plānu, ko saskaņo ar dzīvokļu īpašniekiem. 

Ja mājas apskatē tiek konstatēti avārijas darbi, tie tiek veikti nekavējoties izmantojot naudu no mājas uzkrājumu fonda, par pārējo īpašnieki balso un lemj, kad darbi tiks uzsākti.

Pagājušā gadā “Civinity Mājas Jūrmala” veicām dažādus remontdarbus vairāk kā 2 miljonu eiro apmērā, šogad paveikto darbu apjoms būs vismaz par 10% lielāks.  Lielākā daļa darbu saistīti ar dažādām regulārām inženiertehnisko sistēmu nomaiņām un remontiem.  Tāpat pēdējā gada laikā ir izremontētas ap 50 daudzdzīvokļu māju kāpņu telpas, un līdz gada beigām plānots remonts vēl vismaz 20 kāpņutelpās.  Pagājušā gadā pilnībā nomainīti jumti 10 mājām un veikti dažādi remontdarbi daudzu māju jumtiem.  Visām mājām kāpņu telpu logi ir jau nomainīti iepriekšējos gados un šobrīd pamazām strādājam pie māju pagrabu logu nomaiņu.  Regulāri apsekojot mājas, tiek konstatēti steidzamākie darbi, kas tiek tālāk saskaņoti ar mājas dzīvokļu īpašniekiem.

Ēku renovācija:

Kopumā ēku renovācijas process Latvijā līdz šim ir noritējis ļoti lēni. 2021.gadā renovācija tiek īstenota 46 namos visā Latvijā, tostarp Rīgā tikai četros namos.   Šāds renovācijas temps noteikti nav tāds, kas var mainīt situāciju ēku siltināšanas jomā valstī. Jāatgādina, ka ēku renovācija ir saistīta ar ēkas energoefektivitāti un to, kādi rēķini ir jāmaksā par apkuri. Šobrīd šis ir ļoti aktuāls jautājums, ņemot vērā straujo cenu lēcienu siltumenerģijas resursiem visā Latvijā.

“Civinity Mājas Jūrmala”  ļoti mērķtiecīgi strādā ar iedzīvotāju izglītošanu renovācijas jautājumos, esam atvērti konsultācijām un uzņemamies iniciatīvu arvien jaunu projektu rosināšanā.  Jūrmala noteikti ir viens no labajiem piemēriem Latvijā, jo ir jau veikta renovācija vairākām ēkām Jūrmalā, un arī šobrīd četru ēku renovācijas projekti atrodas dažādās projektu apstiprināšanas stadijās un virzās uz priekšu.

Renovēto ēku iedzīvotāji atzīst, ka ceļš līdz siltinātai ēkai bija ilgs un birokrātiski sarežģīts, tomēr gandarījums un ieguvumi no renovētās ēkas ir gan acīm redzams, gan labi atspoguļojas ikmēneša rēķinos.  Siltumenerģijas patēriņa samazinājums jau atjaunotajās ēkās lielākoties ir vismaz 50%.  Tas noteikti ir uzskatāms piemērs ēkas energoefektivitātes uzlabošanai, un ir pamudinājums arvien vairāk dzīvokļu īpašniekiem sākt interesēties par savas ēkas ilgtspējas nodrošināšanu. 

Ēku apdrošināšana:

“Civinity Mājas Jūrmala” ir viens no retajiem apsaimniekošanas uzņēmumiem Latvijā, kas ir veicis daudzdzīvokļu māju apdrošināšanu.  Jau kopš gada sākuma gandrīz 98% “Civinity Mājas Jūrmala” pārraudzībā esošo māju ir apdrošinātas.  Tas ir iedzīvotāju lēmums, vai ēka tiek apdrošināta, vai nē.

Daudzdzīvokļu māju apdrošināšana pasargā dzīvokļu īpašniekus no liekām raizēm un tēriņiem un būs finansiāls atbalsts gadījumos, ja tiks bojāts īpašums.

“Civinity Mājas Jūrmala” ēkas ir apdrošinātas pret pēkšņiem un iepriekš neparedzētiem notikumiem, kas var iestāties sekojošu notikumu rezultātā – plašiem ugunsgrēkiem, sprāgušiem gāzes baloniem, vētras norautiem jumtiem, krusas radītiem zaudējumiem vai uz ēkas uzkritušiem kokiem un sniega slodzes radītiem zaudējumiem. Tāpat pie negadījumu apdrošināšanas piederas inženiertehnisko bojājumu pārrāvumi, kā, piemēram, ūdens, apkures vai kanalizācijas sistēmu. Nelaimes un avārijas situācijas gadījumā, atlīdzināti tiek ne tikai pašai ēkai radītie zaudējumi, bet arī nepieciešamās izmaksas, lai atjaunotu bojātās komunikācijas.

Kopš gada sākuma ir jau bijuši vairāki apdrošināšanas gadījumi, kad, tā vietā, lai iedzīvotājiem rastos neparedzēti izdevumi, apdrošināšanas kompānija ir segusi apdrošināšanas gadījuma izmaksas. 

Mūsu prioritāte ir klientu labsajūta un drošība, tādēļ mūsu darbs tiek organizēts tā, lai katrai mājai tiktu nodrošināta individuāla pieeja, ilgtermiņa plāns un pārdomāti, ilgtspējīgi risinājumi mājas turpmākai kalpošanai.