Uzsākti energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Dzelzavas ielā 67, Rīgā

2021.08.27

Uzsākti energoefektivitātes paaugstināšanas būvdarbi daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Dzelzavas ielā 67, Rīgā

Dzīvojamā māja Dzelzavas ielā 67, Rīgā

Vēl vienā no Civinity Mājas apsaimniekotajām ēkām ir uzsākti renovācijas darbi. Veiksmīgas sadarbības, informācijas apmaiņas un savstarpējas uzticēšanās rezultātā ar mājas Dzelzavas ielā 67, Rīgā iedzīvotājiem, biedrību un citām iesaistītajām pusēm, šajā ēkā, plānoto darbu rezultātā, tiks ievērojami paaugstināta energoefektivitāte, kā arī īpašuma vērtība nākotnē.

2021. gada 21. jūnijā biedrība “Dzelzavas 67”, ir parakstījusi līgumu ar AS “Attīstības finanšu institūciju ALTUM” par Eiropas Savienības Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansējuma piešķiršanu daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Dzelzavas ielā 67, Rīga, energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu īstenošanai.

Renovācijas ietvaros tiks veikta: fasādes siltināšana, jumta seguma nomaiņa, bēniņu un pagraba pārsegumu siltināšana, cokola daļas siltināšana, durvju nomaiņa koplietošanas telpās un iekšējās sadzīves kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmas rekonstrukcija.

Renovācijas projekta īstenotāji:
Būvniecība: SIA „PRO DEV”, reģ. Nr.40003776456, būvkom.reģ. Nr. 7565-R;
Būvuzraudzība: SIA “KASRO”, Reģ. Nr. 40003887751, būvkomers. Reģ. Nr. 14185 un SIA “Project plus”, Reģ. Nr. 50003723501, būvkomers. Reģ. Nr. 11462;
Projektētājs/Autoruzraugs: SIA “PROENERGO”, reģ. Nr. 41203048157, būvkomers. Reģ. Nr. 10957-R un ŪK daļa – Dmitrijs Judincevs, Sert. Nr.3-00992;
Projekta vadība: SIA “SNL projekti”, reģ. Nr. 40003829363;
Darbus finansē: AS Citadele banka;
Dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā persona: Dzīvokļu īpašnieku biedrība “Dzelzavas 67”.
Mājas pārvaldnieks: AS “Civinity Mājas”

Saskaņā ar energoauditu, veiktie energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi nodrošinās:
siltumenerģijas ietaupījumu 64.5 kWh/m2 gadā;
siltumnīcefekta gāzu samazinājumu 140,049 CO2 ekv.T./gadā.

Kopējās projekta izmaksas EUR 406`770.45 (t.sk. būvdarbi, būvuzraudzība, autoruzraudzība un projekta vadība).
Pateicamies dzīvokļu īpašnieku biedrības “Dzelzavas 67” valdei par aktīvo darbu un ieguldījumu rezultāta sasniegšanā!