Vai plānojat savā pagalmā apgriezt vai nocirst kokus? Jums ir laiks līdz aprīļa vidum.

2024.02.19

Vai plānojat savā pagalmā apgriezt vai nocirst kokus? Jums ir laiks līdz aprīļa vidum.

Tuvojoties pavasarim, gan individuālo, gan daudzdzīvokļu māju iedzīvotāji sāk plānot apzaļumošanu un gatavošanos siltākajai sezonai. Atgādinām, ka, ja vēlaties apzāģēt vai nocirst kokus individuālās vai daudzdzīvokļu mājas privātajā teritorijā, jāņem vērā prasības, kas jāievēro, lai to izdarītu, un tas jādara ne vēlāk kā līdz 15. aprīlim.

Darbus drīkst veikt tikai rudenī un ziemā

Tuvojoties pavasarim, daudzdzīvokļu māju apsaimniekošanas un uzturēšanas uzņēmums Civinity Mājas saņem arvien vairāk iedzīvotāju lūgumu par koku apgriešanu vai nociršanu viņu pagalmos.

Ar šo darbu veikšanu ieteicams steigties, jo putnu ligzdošanas dēļ no 15. aprīļa līdz 30. jūnijam pilsētu teritorijās tas ir aizliegts.

Tā kā šis ir periods, kad putni ligzdo visintensīvāk, koku apgriešanu un ciršanu drīkst veikt tikai ar noteiktiem izņēmumiem.

Piemēro dažus izņēmumus

Aizliegums apzāģēt un cirst kokus attiecas uz visiem kokiem pilsētvidē neatkarīgi no tā, vai tie aug privātīpašumā vai daudzdzīvokļu mājā.

Tomēr ir noteikti izņēmumi, kas pieļauj koku apsaimniekošanas darbus. Viens no tiem ir gadījumi, kad koki apdraud cilvēku dzīvību, veselību, īpašumu, satiksmes drošību, drošu elektroenerģijas, siltuma, gāzes, naftas un tās produktu piegādes atsākšanu.

Vispārējā procedūra neattiecas arī uz visiem nokaltušajiem kokiem, dabas katastrofu skartajiem kokiem, piemēram, vētras gāzto vai salauzto koku. Lai aizsargātu sabiedrību, šādi apstākļii ir jānovērš nekavējoties.

Dažiem kokiem nepieciešama atļauja

Neraugoties uz to, ka koks aug privātā zemē un ir paredzēts to nozāģēt līdz aprīlim, dažiem kokiem ir nepieciešama pašvaldības atļauja.

Ja koka diametrs ir lielāks par 20 cm, šī atļauja ir obligāta neatkarīgi no koka veida. Ja koka diametrs ir mazāks, tas, vai atļauja ir nepieciešama, ir atkarīgs no koka veida.

Citām koku sugām, piemēram, invazīviem kokiem un krūmiem, atļauja nav vajadzīga.

Svarīgi atzīmēt, ka arī tad, ja vēlaties nocirst invazīvo koku, ir jāizvērtē, vai tā diametrs ir lielāks par 20 cm. Lai to izdarītu, koka stumbrs jāmēra nevis jebkur, bet gan 130 cm augstumā no zemes.

Par kokiem daudzdzīvokļu mājas pagalmā lemj iedzīvotāju vairākums

Ir gadījumi, kad koks pagalmā aizsedz gaismu, kas ieplūst pa logiem, vai kā citādi traucē vai apdraud konkrētā dzīvokļa iemītniekus.

“Civinity Mājas” atgādina, ka pat tad, ja koks aug pie kāda no Jūsu dzīvokļa logiem vai terases, ir jāsaņem kaimiņu piekrišana tā noņemšanai.

Jebkura koka apzāģēšanai vai nozāģēšanai daudzdzīvokļu mājas pagalmā būs nepieciešama iedzīvotāju vairākuma piekrišana: 51% daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašnieku šim darbam ir jāsaņem rakstiska piekrišana.