Veiksmīgi aizvadīti pirmie divi darba mēneši Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā

2021.12.23

Veiksmīgi aizvadīti pirmie divi darba mēneši Rīgas Austrumu klīniskajā universitātes slimnīcā

Nekustamo īpašumu pārvaldīšanas un apsaimniekošanas uzņēmumu grupas “Civinity” uzņēmums “Civinity Solutions” vasarā noslēdza līgumu ar Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcu (turpmāk tekstā – RAKUS)  par uzkopšanas darbu veikšanu visos RAKUS objektos.  Līgums noslēgts uz trīs gadiem un līguma summa sastāda 5,9 miljonus EUR.

Civinity darbus objektos uzsāka šā gada 1. oktobrī. Ikdienā pakalpojumus gandrīz 150 000 kv.m. plašajās telpās nodrošina 150 darbinieki.

“Pirmos divus darba mēnešus RAKUS es raksturotu apmierinoši. Mums ir svarīgi, lai nav sūdzību no klienta puses, un, pagaidām tādu nav, tieši pretēji – esam saņēmuši arī pateicības no klienta, kas ļoti priecē un dod papildus stimulu censties. Protams, jūtam, ka šobrīd mums ir iedots neliels handikaps no klienta puses, kuru visiem spēkiem cenšamies attaisnot. Jā, ir vērojams darbaspēka trūkums – tieši uzkopēju vidū, šis ir arī galvenais izaicinājums ar kuru saskaramies. Pie šī jautājuma gan tiek ļoti aktīvi strādāts, izmantojot dažādus instrumentus, lai piesaistītu darbiniekus trūkstošajām pozīcijām. Ir vērojama gana liela rotācija, tomēr tas netraucē pamatpakalpojuma veiksmīgai nodrošināšanai,” komentē Anita Vidiņa, “Civinity Solutions” projektu vadītāja.

Lai uzkopšanas darbi visos RAKUS objektos tiktu sniegti vienlīdz augstā līmenī, liela loma ir darbu vadītājiem, kuri nodrošina darbu nepārtrauktību. Katram no RAKUS objektiem ir individuālais darbu vadītājs, kurš ikdienā cieši sadarbojas ar slimnīcas vadošajiem tehniskajiem darbiniekiem.

Ikdienas uzkopšana visos RAKUS objektos ir sadalīta trīs zonās: sarkanajā, dzeltenajā un zilajā:

  • sarkanā ir intensīvā jeb īpaši piesārņotā zona, tās parasti ir pārsienamās telpas, procedūru kabineti, intensīvās terapijas palātas, kur uzkopšana pēc grafika tiek organizēta biežāk;
  • dzeltenā zona – tās ir standarta palātas, kur uzkopšana notiek ikdienas režīmā;
  • zilā zona lielākoties ir ārstu kabineti un gaiteņi, kur jānodrošina uzkopšana vienu reizi dienā, tai skaitā iztukšojot atkritumu tvertnes.

Katra telpa tiek marķēta, lai uzkopšanas darbu veicējiem būtu skaidrs, kāda režīma uzkopšana attiecīgajai telpai jāpiemēro. Atkarībā no zonas mainās ģenerālās tīrīšanas biežums, minimālais ģenerālās tīrīšanas biežums mēnesī ir viena reize.

Lai nodrošinātu atbilstību visām medicīnas iestāžu prasībām un nepārtraukti nodrošinātu telpu tīrību, katrā no RAKUS objektiem ir arī dežūrapkopēja.

Uzsākot uzkopšanas un dezinfekcijas darbus šā gada 1. oktobrī, tehniskais nodrošinājums bija pilnībā nokomplektēts.

Uzkopšanā tiek izmantoti Somijā ražotie “Kiilto” uzkopšanas līdzekļi, kas, pateicoties veiksmīgai dozēšanas sistēmai, ļauj efektīvi veikt uzkopšanu, izmantojot tikai nepieciešamo tīrīšanas šķidruma daudzumu, neradot pārpalikumus.

Visi uzkopšanā nodarbinātie uzņēmuma darbinieki RAKUS strādā t.s. “zaļajā” režīmā, attiecīgi, ir vai nu vakcinējušies vai pārslimojuši Covid-19. Tāpat tiem darbiniekiem, kuri strādā Covid-19 nodaļās tiek nodrošināti visi nepieciešamie aizsarglīdzekļi, t.sk. aizsargtērpi. Uzņēmums veiksmīgi spējis piemēroties visiem klienta epidemioloģiskajiem drošības uzstādījumiem.

Jau ziņots, ka Civinity darbus objektos uzsāka šā gada 1. oktobrī. Darbi tiek nodrošināti visos Rīgas Austrumu klīniskās universitātes slimnīcas objektos Rīgā:

  • Stacionārā “Gaiļezers”, Hipokrātu ielā 2;
  • Pataloģijas centrā, Hipokrātu ielā 2;
  • Latvijas Onkoloģijas centrā, Hipokrātu ielā 4;
  • Latvijas Infektoloģijas centrā, Linezera ielā 3;
  • Stacionārā “Biķernieki”, Lielvārdes ielā 68;
  • Upeslejās, Stopiņu novadā stacionārā “Tuberkulozes un plaušu slimību centrs”.

Līguma ietvaros uzkopšanas darbi jāveic arī Bērnu klīniskās universitātes slimnīcā (Gaiļezers), Juglas ielā 20, taču ēkas rekonstrukcijas dēļ, šobrīd darbi vēl nav uzsākti.