Kas notiek, ja laicīgi netiek apmaksāts rēķins?

Ja rēķinā norādītajā termiņā tas netiek apmaksāts, tiek izsūtīti brīdinājumi SMS un e-pasta veidā – pirmais brīdinājums tiek izsūtīts 2. – 3.  dienā pēc rēķina apmaksas termiņa beigu datuma, otrais brīdinājums seko 7. – 10. dienā pēc pirmajā brīdinājumā norādītā samaksas termiņa iestāšanās dienas.  Abos gadījumos tiek piemērots piecu dienu reakcijas laiks. Ja pēc otrā brīdinājuma rēķins joprojām netiek apmaksāts […]

Category:

Kur var uzzināt informāciju par mājas kopējo parādu?

Šo informāciju ir tiesīgs pieprasīt tikai dzīvokļa īpašnieks, kam konkrētajā mājā pieder īpašums. Lai uzzinātu informāciju par mājas kopējo parādu, dzīvokļa īpašniekam vai tā pilnvarotai personai jāraksta iesniegums. Iesniegumu, kas parakstīts ar drošu elektronisko parakstu, iespējams iesniegt, sūtot uz e-pastu [email protected]. Pašrocīgi   parakstīts iesniegums sūtāms pa pastu vai iesniedzams uz vietas birojā Dēļu ielā 5, Rīgā, vai […]

Category: