Ar klientu tiek panākta vienošanās par vēlamo darbu veikšanas datumu un laiku. Izmaksas tiek saskaņotas pirms darbu uzsākšanas.