Pieteikums tiek reģistrēts Klientu atbalsta servisa centrā un tiek nodots pēc piekritības attiecīgo darbu vadītājiem.

Sūtot e-pastu, saņemsiet apstiprinājumu, ka Jūsu e-pasts ir saņemts.

Ienākošie e-pasti un zvani tiek apstrādāti vienas darba dienas laikā, vidēji atbildes uz klientu jautājumiem tiek sniegtas vienas diennakts laikā. Gadījumā, ja atbildes sniegšanai ir nepieciešams piesaistīt atbilstošās jomas speciālistu (juristu, finansistu, mājas pārvaldnieku, tehnisko speciālistu), atbildes sniegšanas laiks var ieilgt no trim līdz desmit darba dienām, kas atbilst apsaimniekošanas līgumā noteiktajam.