Aicinām apmaksu veikt rēķinā norādītajā termiņā. Maksājuma kavējuma gadījumā kavējuma nauda tiek aprēķināta par katru kavēto maksājuma dienu atbilstoši noslēgtajā līgumā noteiktajam apmēram no kavētā maksājuma summas.

Rēķina apmaksa tiek uzskatīta par veiktu brīdī, kad nauda ir saņemta Civinity Mājas norēķinu kontā.

Piemēram, ja rēķina apmaksas pēdējais datums iekrīt piektdienā vai svētku dienā un apmaksa tiek veikta tās pašas dienas vakarā, klientam jārēķinās, ka nauda Civinity Mājas norēķinu kontā tiks saņemta tikai pirmdienā vai nākamajā darba dienā pēc svētkiem.