Lai krūmi izskatītos sakopti, tos jāapgriež vismaz divas reizes gadā – pavasarī un vasaras beigās. Objektā esošo koku vainagošana un šo darbu izmaksas ir atkarīgas no to lieluma, kā arī atbilstoši noslēgtajam apsaimniekošanas līgumam. Ja koki ir lieli un darbs notiek augstumā, ir nepieciešams arborists, kuru mēs kā apsaimniekošanas uzņēmums piesaistām no ārpuses – tāpēc šāda veida pakalpojumi tiek veikti par atsevišķu samaksu. Mēs nodrošinām mazāka izmēra koku vainagošanu, bet jāņem vērā, ka ierasti tas ir maksas pakalpojums, ja vien apsaimniekošanas līgumā nav norādīts citādi. Izņēmumi ir situācijas, kad konkrētā koka zari traucē gājējiem, bērnu ratiņiem vai automašīnām.

Ja koka stumbra caurmērs ir virs 20 cm (attiecas uz pilsētām), papildus no attiecīgās pilsētas pašvaldības ir nepieciešams iegūt arī ciršanas atļauju.