Kas notiek ar manu pieteikumu?

Pieteikums tiek reģistrēts Klientu atbalsta servisa centrā un tiek nodots pēc piekritības attiecīgo darbu vadītājiem. Sūtot e-pastu, saņemsiet apstiprinājumu, ka Jūsu e-pasts ir saņemts. Ienākošie e-pasti un zvani tiek apstrādāti vienas darba dienas laikā, vidēji atbildes uz klientu jautājumiem tiek sniegtas vienas diennakts laikā. Gadījumā, ja atbildes sniegšanai ir nepieciešams piesaistīt atbilstošās jomas speciālistu (juristu, […]

Category:

Cik ilgā laikā tiek izskatīti un izpildīti iedzīvotāju remontdarbu pieteikumi?

Tiek izdalīti trīs pieteikumu veidi: Avārijas – tiek izskatīti un izpildīti divu stundu laikā; Steidzamības kārtas – tiek izskatīti un izpildīti 24 stundu laikā; Standarta – tiek izskatīti un izpildīti trīs darba dienu laikā. Standarta remontdarbu izpildes laiku var ietekmēt meistaru pieejamība un pakalpojumu sezonalitāte.

Category:

Cik ilgā laikā tiek izskatīti un izpildīti iedzīvotāju pieteikumi papildus remontdarbiem?

Ar klientu tiek panākta vienošanās par vēlamo darbu veikšanas datumu un laiku. Izmaksas tiek saskaņotas pirms darbu uzsākšanas.

Category: