Veikto darbu izmaksas tiek segtas no dzīvojamās mājas uzkrājuma fonda (ja tāds ir uzkrāts), vai izmaksas tiek iekļautas dzīvokļu īpašnieku ikmēneša rēķinos (darbi tiek organizēti pēc minētā finansējuma nodrošināšanas).*

*Ja mājai ir kopīpašuma apdrošināšana un radušies bojājumi atbilst apdrošināšanas līguma nosacījumiem, izmaksas sedz apdrošinātājs. Apdrošināšanas negadījuma iestāšanās gadījumā visu procesu organizē mājas pārvaldnieks.