Sākotnēji tiek apzināts veicamo darbu apjoms, potenciālie darbu veicēji un tiek izvēlēts saimnieciski izdevīgākais piedāvājums. Darbu veikšanas procesu uzrauga pārvaldnieks, atkarībā no darbu specifikas tiek pieaicināts būvinženieris un/vai atbilstošās jomas speciālists. Darbus pieņem un atzīst par paveiktiem/nepaveiktiem mājas pārvaldnieks un/vai mājas dzīvokļu īpašnieku pilnvarota persona.