Ik gadu būvinženieris veic mājas vizuālo apsekošanu, kuras rezultātā tiek sagatavotas rekomendācijas veicamajiem darbiem prioritārā secībā. Informācija par veicamajiem darbiem tiek ievietota dzīvojamās mājas gada pārskatā. Ja minētie darbi atbilstoši MK noteikumiem Nr.907 tiek klasificēti kā neatliekami, pārvaldnieks organizē darbu veikšanu. Ja darbi klasificējas kā ēku un teritorijas labiekārtošana, vai greznuma izdevumi, tad nepieciešamības gadījumā tiek organizēta dzīvokļu īpašnieku aptauja, kurā kopība pieņem lēmumu par darbu nepieciešamību.*

*Ja pārvaldīšanas līgumā nav noteikts citādi.