Siltumapgādes pakalpojumu tarifus regulējamiem komersantiem, atbilstoši ekonomiski pamatotām izmaksām, apstiprina Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (Regulatos). Papildu informācija pieejama Regulatora mājaslapā: https://www.sprk.gov.lv/content/tarifi-4 . Maksa par apkuri tiek aprēķināta atbilstoši siltumenerģijas patēriņam, ko ēkas ievadā ik mēnesi fiksē kopējais mājas siltumenerģijas skaitītājs. Dzīvojamās mājas kopējais siltumenerģijas patēriņš atkarīgs no vairākiem faktoriem:

  • āra gaisa temperatūras, tai skaitā arī no vēja virziena, vēja stipruma;
  • ēkas individuālajā siltummezglā noteiktā temperatūras režīma;
  • iedzīvotāju paradumiem;
  • ēkas tehniskā stāvokļa u.c. faktoriem.

Iepriekš minēto nosacījumu dēļ, maksājumi par apkuri dažādos mēnešos atšķiras. Kā arī, apkures tarifs var ievērojami atšķirties pat blakus esošajos namos, jo siltumenerģija sastāv ne tikai no apkures dzīvokļos, bet arī ūdens uzsildīšanas un koplietošanas (koplietošanas apkure/ cirkulācija/ siltuma zudumi) maksājumiem. Papildus, katrā mājā var pielietot dažādus aprēķinu algoritmus, atbilstoši ārējiem normatīvajiem aktiem un/vai kopības lēmumam.