Mēs kā mājas apsaimniekotāji nevaram ietekmēt pakalpojumu sniedzēju tarifu maiņu. Informējam iedzīvotājus par izmaiņām tarifos.