Maksa par atkritumu izvešanu ir tieši atkarīga no izvestā atkritumu daudzuma. Izvesto apjomu pakalpojuma sniedzējs aprēķina saskaņā ar konteineru skaitu, to tilpumu un izvešanas reizēm, kas atrunātas atkritumu izvešanas grafikā.  Maksājumi tiek aprēķināti un iekļauti rēķinos pamatojoties uz pakalpojuma sniedzēja izrakstītajiem rēķiniem.

Aprēķins par atkritumu izvešanu tiek veikts saskaņā ar mājas kopības apstiprināto algoritmu, proti, dzīvokļu īpašnieku kopība var lemt  par sadalījuma kārtību, piemēram, uz cilvēku skaitu, dzīvokļu skaitu, vai proporcionāli platībai.