Ūdens uzsildīšanas vienības cena var būt atšķirīga, jo tā ir atkarīga no katrā mājā patērētā karstā ūdens apjoma un patērētās siltumenerģijas. Dzīvojamās mājas kopējais ūdens patēriņa skaitītājs uzskaita tikai aukstā ūdens patēriņu. Pēc dzīvokļu īpašnieku nodotajiem rādījumiem par karsto ūdeni, tiek noteikts, cik no kopējā patērētā aukstā ūdens kubikmetriem, bija patērēts kā karstā ūdens daudzums. Tātad, mājā ieplūstošā siltumenerģija tiek izmantota šādiem pakalpojumiem:

  • apkurei, kas vasarā nav;
  • karstā ūdens uzsildīšanai;
  • karstā ūdens cirkulācijai (ja  mājā ir izbūvēta cirkulācijas līnija).

Tālāk aprēķinus veic mājas pārvaldnieks, izvēloties vienu no metodikām, kas ir apstiprinājusi dzīvokļu īpašnieku kopība. Katrā mājā var pielietot dažādus aprēķinu algoritmus, kā arī aprēķinu algoritms var atšķirties ziemas un vasaras sezonā.