Kā veidojas karstā ūdens tarifs?

Ūdens uzsildīšanas vienības cena var būt atšķirīga, jo tā ir atkarīga no katrā mājā patērētā karstā ūdens apjoma un patērētās siltumenerģijas. Dzīvojamās mājas kopējais ūdens patēriņa skaitītājs uzskaita tikai aukstā ūdens patēriņu. Pēc dzīvokļu īpašnieku nodotajiem rādījumiem par karsto ūdeni, tiek noteikts, cik no kopējā patērētā aukstā ūdens kubikmetriem, bija patērēts kā karstā ūdens daudzums. […]

Category:

Kā veidojas siltumenerģijas tarifs?

Siltumapgādes pakalpojumu tarifus regulējamiem komersantiem, atbilstoši ekonomiski pamatotām izmaksām, apstiprina Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (Regulatos). Papildu informācija pieejama Regulatora mājaslapā: https://www.sprk.gov.lv/content/tarifi-4 . Maksa par apkuri tiek aprēķināta atbilstoši siltumenerģijas patēriņam, ko ēkas ievadā ik mēnesi fiksē kopējais mājas siltumenerģijas skaitītājs. Dzīvojamās mājas kopējais siltumenerģijas patēriņš atkarīgs no vairākiem faktoriem: āra gaisa temperatūras, tai skaitā arī no vēja […]

Category:

Kā veidojas maksa par atkritumu izvešanu?

Maksa par atkritumu izvešanu ir tieši atkarīga no izvestā atkritumu daudzuma. Izvesto apjomu pakalpojuma sniedzējs aprēķina saskaņā ar konteineru skaitu, to tilpumu un izvešanas reizēm, kas atrunātas atkritumu izvešanas grafikā.  Maksājumi tiek aprēķināti un iekļauti rēķinos pamatojoties uz pakalpojuma sniedzēja izrakstītajiem rēķiniem. Aprēķins par atkritumu izvešanu tiek veikts saskaņā ar mājas kopības apstiprināto algoritmu, proti, […]

Category:

Pakalpojumu sniedzēju tarifa maiņa

Mēs kā mājas apsaimniekotāji nevaram ietekmēt pakalpojumu sniedzēju tarifu maiņu. Informējam iedzīvotājus par izmaiņām tarifos.

Category: